OUTPOST
0-800-401-911 Free call
Menu
Menu

Instructions for using the alarm system

Загальні Положення

 1. Уповноважена (надалі – уповноважені особи) особа Замовника та уповноважена особа Виконавця спільно організовують проведення занять та інструктажів з відповідальними особами Сторін по вивченню правил поводження з сигналізацією, найпростішими методами перевірки її працездатності, порядку здачі і прийому об’єкту та окремих приміщень з-під охорони, веденню відповідної документації.
 2. Здача Об’єкту під охорону і зняття з-під охорони здійснюється тільки уповноваженими Замовником особами.
 3. Список осіб, уповноважених здійснювати здачу об’єкта під охорону та його зняття з охорони, визначається Замовником та передається Виконавцю.
 4. На уповноважених осіб Замовника покладається відповідальність за правильне користування сигналізацією, дотриманням порядку здачі об’єкту під охорону та зняття з охорони.
 5. При заміні уповноважених осіб Замовника, зміні їх домашніх адрес або номерів телефонів Замовник письмово повідомляє про це Виконавця протягом двох годин які необхідні для внесення змін.
 6. Здачі під охорону підлягають тільки ті об’єкти, що включені в Додаток 1 до Договору
 7. Об’єкти, які мають порушення цілісності будівельних конструкцій, сигналізацію в непрацездатному стані, зіпсовані замки, запірні пристосування, освітлення, телефон (в разі використання лінії для охорони), під охорону Виконавцем не приймаються.

Прийом Об’єкта під охорону

 1. Охорона об’єкту, визначена в Додатку 1 до Договору, здійснюється у визначений цим Договором період часу.
 2. Не менше ніж за годину до закриття об’єкта під охорону уповноважена особа Замовника здійснює контрольну перевірку працездатності сигналізації на об’єкті. У випадку несправності сигналізації негайно подає заявку на ремонт за телефонами: 0800-401-911 (безкоштовно), 050-444-4664, 067-977-8350, 093-736-7533, 032-259-22-66
 3. Перед здачею об’єкта під охорону уповноважена особа Замовника повинна здійснити наступні дії:

а) ретельно оглянути всі приміщення об’єкта з метою виявлення і випровадження сторонніх осіб;

б) закрити вікна, двері, люки, грати, інші конструкції на запори (защіпки та замки);

в) на об’єктах торгівлі, побутового обслуговування, тощо занести всі малогабаритні цінні речі і матеріали в спеціально обладнані приміщення;

г) ввімкнути передбачене внутрішнє і зовнішнє освітлення, одночасно провести огляд сигналізації з метою виявлення відключених, закритих сторонніми предметами чи викорочених приладів і датчиків сигналізації;

д) включити сигналізацію в режим «Охорона» у відповідності до правил користування встановленими на об’єкті приладами.

Виходячи з об’єкта і щільно (без ривків) зачинивши за собою двері, уповноважена особа Замовника повинна пересвідчитися по оптичних приладах, що об’єктова сигналізація знаходиться в режимі «Охорона».

 1. Якщо об’єктова сигналізація не береться під охорону, уповноважена особа:

а) повідомляє по телефонах 0800-401-911 (безкоштовно), 050-444-4664, 067-977-8350, 093-736-7533, 032-259-22-66, про несправність сигналізації на об’єкті;

б) до прибуття представників Виконавця проводить повторну перевірку готовності об’єкта до здачі під охорону в порядку, вказаному в п. 10 цієї Інструкції;

в) після усунення причин непрацездатності сигналізації спільно з працівниками Виконавця проводить закриття об’єкта і здачу його під охорону ПЦС.

 1. Об’єкт вважається прийнятим під охорону, якщо об’єктова сигналізація знаходиться в режимі «Охорона» (свідчення оптичного пристрою) і відповідний сигнал надійшов на ПЦС.
 2. Порядок постановки Об’єкта під охорону:
 • Набрати на клавіатурі пульта управління код постановки під охорону (або за допомогою інших засобів здійснити постановку під охорону).
 • Якщо дії по постановці під охорону виконані вірно, засвітиться на пульті управління індикатор і ввімкнеться звуковий сигнал (затримка на вихід).
 • Швидко вийти з приміщення і закрити вхідні двері (необхідно вкластися у відведений час затримки).
 • Зателефонувати оперативному черговому 0800-401-911 (безкоштовно), 050-444-4664, 067-977-8350, 093-736-7533, 032-259-22-66, назвати свій код об’єкта та перевірити, чи об’єкт прийнятий під охорону пультом.
 • Зняття з охорони здійснюється шляхом набору на клавіатурі пульта управління коду зняття під охорони (або за допомогою інших засобів здійснити зняття з під охорони) у відведений час затримки на вхід.
 • Перевірити по сигнальних індикаторах наявність тривог за час перебування об’єкту під охороною. Якщо були спрацювання сигналізації, то необхідно подзвонити оперативному черговому для уточнення щодо результатів реагування та огляду.

Зняття Об’єкта з охорони

 1. Об’єкт вважається знятим з охорони тоді, якщо об’єктова сигналізація переведена і знаходиться в режимі «Знята з охорони» (свідчення оптичного пристрою) і відповідний сигнал надійшов на ПЦС.
 2. При спрацюванні сигналізації, виявленні на об’єкті порушень цілісності його будівельних конструкцій, відкриття об’єкта та його обстеження здійснюється представником Замовника в присутності представника Виконавця, про що складається відповідний акт.
 3. У випадку самостійного відкриття об’єкта і зняття його з охорони у визначений неробочий період, уповноважений представник Замовника повинен заздалегідь попередити про це Виконавця та відкривати об’єкт тільки маючи при собі документ, що засвідчує особу, для цього необхідно:

Зателефонувати оперативному черговому за телефонами: 0800-401-911 (безкоштовно), 050-444-4664, 067-977-8350, 093-736-7533, 032-259-22-66, назвати свій номер об’єкта, та попередити про відкриття. Якщо є необхідність працювати на об’єкті понад встановлений час необхідно зателефонувати оперативному черговому та повідомити як довго Об’єкт не буде здаватися під охорону.

Перезакриття Об’єкта

 1. При спрацюванні на об’єкті сигналізації внаслідок порушення цілісності будівельних конструкцій об’єкта, пожежі, затоплення та інших обставин Виконавцем викликаються для відкриття, огляду, вжиття необхідних заходів і повторної здачі під охорону об’єкта (далі – перезакриття об’єкта) уповноважені особи Замовника чи керівники Замовника. Про відкриття об’єкта та вжиті заходи уповноваженими особами Сторін в даному випадку складається відповідний Акт.
 2. Після повідомлення уповноваженої особи Замовника чи керівника Замовника про необхідність перезакриття об’єкта, останні повинні прибути на об’єкт, з моменту отримання повідомлення від ПЦС Виконавця, протягом:
 • однієї години у робочі дні,
 • двох годин у неробочі дні.
 1. Протягом визначеного часу (п. 18 цієї Інструкції) ТГ Виконавця здійснює охорону об’єкту, шляхом візуального спостереження за цілісністю будівельних конструкцій об’єкта до моменту його зняття з охорони уповноваженими особами Замовника за рахунок місячної оплати. Та за окрему плату, у відповідності до умов цього Договору, у час поза визначених меж.

Заходи безпеки при експлуатації охоронної сигналізації.

 1. Уповноваженим особам Замовника забороняється:

а) розголошувати стороннім особам особливості організації охорони об’єкта, в тому числі повідомляти коди, за якими здаються (знімаються) об’єкти під (з) охорону(и);

б) допускати осіб, не уповноважених Виконавцем до обслуговування встановленої на об’єкті сигналізації;

в) залишати об’єкт з вимкненими чи непрацюючими засобами сигналізації у визначений неробочий період.

г) закривати охоронні датчики будь-якими предметами (в такому випадку вони не реагують)

д) не запускати сторонніх осіб в службові приміщення, особливо де встановлена централь сигналізації.

е) не набирати код в присутності сторонніх осіб.

є) не записувати код на листочках, в записних книжках.

ж) негайно знищити код працівника який звільнений з роботи.

 1. Замовник зобов’язаний:
 • Подавати списки нових працівників які допущені до здачі/зняття об’єкта з охорони. При звільнені працівника негайно повідомити на пульт охорони.
 • Для ідентифікації особи, яка відкриває Об’єкт бажано, щоб кожен працівник, мав свій персональний код.
 • Якщо об’єкт не здається на ПЦС, уповноважена Особа замовника, зобов’язана знаходитись на Об’єкті до ліквідації несправності, для чого викликати ремонтну групу Виконавця.
 • Для надійної роботи системи екстреного виклику тривожної групи, необхідно щоденно перевіряти працездатність “Тривожної” кнопки.
 1. Порядок перевірки працездатності тривожної кнопки:
 • В період з 10:00 до 12:00 годин зателефонувати на пульт охорони.
 • Назвати ідентифікатор (номер) об’єкту, та повідомити що буде перевірятися тривожна кнопка. (якщо кнопок декілька, повідомити їх кількість)!
 • Отримати від чергового підтвердження на перевірку тривожної кнопки.
 • Натиснути “Тривожну кнопку”
 • Повторно зателефонувати на пульт охорони, назвати свій ідентифікатор (номер) об’єкту, та повідомити черговому, що була перевірена робота тривожної кнопки.
 • Отримати від чергового підтвердження працездатності тривожної кнопки та час надходження сигналу.
 1. Працівникам Виконавця забороняється:

а) приймати під охорону не занесені в Додаток 1 до Договору об’єкт;

б) при прийнятті під охорону об’єкта самостійно зачиняти та запирати двері, віконниці, вікна, кватирки, люки тощо, накладати пломби й печатки, а також допомагати в цьому уповноваженим особам Замовника;

в) при спрацюванні сигналізації на об’єкті відключати сигналізацію до прибуття ТГ по сигналу «Тривога».

 1. По окремій вимозі Замовника, Виконавцем може бути активована функція Примусового зняття з «Охорони» та проведений додатковий інструктаж уповноважених осіб Замовника щодо правила застосування цієї функції обладнання сигналізації.
 2. Не дотримання вимог цієї Інструкції уповноважених осіб Замовника є підставою для звільнення Виконавця від відповідальності за нанесення третіми особами Замовнику шкоди в період охорони об’єкта.